Provozovatelem tohoto webového portálu je společnost CFIG SE, Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9, IČO: 291 38 680, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou H 929 (www.cfigse.com) dále jen “Provozovatel”.

Tento web slouží uživatelům stránek ke vkládání žádostí o půjčku. Provozovatel portálu přijme žádost uživatele o půjčku a předá ji případným zájemcům ze strany poskytovatelů nebo zprostředkovatelů půjček. Provozovatel může využít k redistribuci žádostí i služby třetích společností.

Provozovatel vykonává službu zpracování žádostí. Provozovatel je dále jedním z odběratelů žádostí o půjčku.

Vyplněním formuláře nevzniká uživateli žádný nárok na poskytnutí půjčky. V případě, že žádný ze zprostředkovatelů nebo poskytovatelů neprojeví o žádost uživatele zájem, nemusí být uživatel o této infomraci informován.
Provozovatel předává žádost pouze subjektům, které jsou registrování jako správci osobních údajů a to i v rámci Evropské unie.

V souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeném při odesílání žádosti nalezne uživatel aktuální seznam všech odběratelů žádosti o půjčku.

Společnost neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy uživatel sám poskytne společnosti tato data dobrovolně nebo souhlasí s uvedenými podmínkami na on-line žádostech. Veškeré zpracování na straně Provozovatele probíhá automaticky.

Při vyplnění žádosti o půjčku poskytuje uživatel Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Plné znění těchto souhlasu je dostupné v žádosti o půjčku. Bez vyslovení souhlasu není umožněno Uživateli odeslání žádosti.

Na stránkách jsou uváděny data pouze informativního charakteru. Provozovatel tohoto portálu nezaručuje, že nabídnutý produkt od zprostředkovatele nebo poskytovatele bude rovnocenný s inzerovaným produktem na této stránce, na které je uveden pouze reprezentativní příklad půjček.

Na stránkách jsou obsaženy reklamní pole třetích stran, především reklamních systému Sklik, Google Adsense a Etarget. Provozovatel neodpovídá za reklamní sdělení zobrazená v těchto reklamních polích.

Tato stránka nezobrazuje nabídku reklamou, ani předsmluvní informace dle zákona č. 145/2010 Sb. Jedná se pouze o orientační informace o půjčce, konkrétní parametry půjčky získá uživatel v případě nabídky půjčky od zprostředkovatele nebo poskytovatele.

Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro využívání obsahu tohoto webu.

Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete na emailovou adresu: pujcka@ok-mail.info.